Privacybeleid

Dit privacybeleid beschrijft onze beleidsregels en procedures met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie wanneer u de service gebruikt, en informeert u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt. We gebruiken uw persoonlijke gegevens om de service te leveren en te verbeteren. Door de service te gebruiken, stemt u in met de verzameling en het gebruik van informatie in overeenstemming met dit privacybeleid. Uitleg en Definities Uitleg De woorden waarvan de eerste letter is gekapitaliseerd, hebben betekenissen gedefinieerd onder de volgende voorwaarden. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in enkelvoud of meervoud voorkomen. Definities Voor de doeleinden van dit privacybeleid: Account betekent een uniek account dat voor u is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze service of delen van onze service. Partner betekent een entiteit die wordt gecontroleerd door, controle heeft over of onder gemeenschappelijke controle staat met een partij, waarbij 'controle' eigendom van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere effecten die stemgerechtigd zijn voor verkiezing van directeuren of ander beheersorgaan. Bedrijf (aangeduid als 'het Bedrijf', 'Wij', 'Ons' of 'Onze' in deze Overeenkomst) verwijst naar XerosRadio. Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer, mobiele apparaat of een ander apparaat worden geplaatst door een website en de details van uw browsegeschiedenis op die website bevatten, naast vele andere toepassingen. Land verwijst naar: Nederland Apparaat betekent elk apparaat dat toegang kan krijgen tot de service, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet. Persoonlijke Gegevens verwijst naar alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Service verwijst naar de website. Dienstverlener betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die namens het Bedrijf gegevens verwerkt. Het verwijst naar derde partijen of individuen die door het Bedrijf zijn ingeschakeld om de service te vergemakkelijken, om namens het Bedrijf de service te verlenen, om diensten uit te voeren met betrekking tot de service of om het Bedrijf te helpen analyseren hoe de service wordt gebruikt. Gebruiksgegevens verwijst naar automatisch verzamelde gegevens, gegenereerd door het gebruik van de service of door de service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek). Website verwijst naar XerosRadio, toegankelijk via https://xerosradio.pages.dev/ U verwijst naar de persoon die toegang heeft tot of gebruikmaakt van de service, of het bedrijf of andere rechtspersoon namens wie die persoon toegang heeft tot of gebruikmaakt van de service, indien van toepassing. Verzamelen en Gebruiken van Uw Persoonlijke Gegevens Soorten Gegevens die worden Verzameld Persoonlijke Gegevens Tijdens het gebruik van onze service kunnen we u vragen om bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan onder meer omvatten: E-mailadres Voornaam en achternaam Telefoonnummer Gebruiksgegevens Gebruiksgegevens Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld bij het gebruik van de service. Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocoladres (bijv. IP-adres) van uw apparaat, browsertype, browserversie, de pagina's van onze service die u bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina's doorbrengt, unieke apparaatidentificatoren en andere diagnostische gegevens. Wanneer u de service via een mobiel apparaat gebruikt, kunnen we bepaalde informatie automatisch verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot, het type mobiele telefoon dat u gebruikt, de unieke ID van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaatidentificatoren en andere diagnostische gegevens. We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser automatisch verstuurt wanneer u onze service bezoekt of wanneer u de service via een mobiel apparaat gebruikt. Volgtechnologieën en Cookies We gebruiken cookies en vergelijkbare volgtechnologieën om de activiteit op onze service bij te houden en bepaalde informatie op te slaan. Gebruikte volgtechnologieën zijn onder andere bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en bij te houden en om onze service te verbeteren en te analyseren. De technologieën die we gebruiken, kunnen het volgende omvatten: Cookies of Browser Cookies. Een cookie is een klein bestand dat op uw apparaat wordt geplaatst. U kunt uw browser instrueren om alle cookies te weigeren of aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u mogelijk bepaalde delen van onze service niet gebruiken. Tenzij u uw browserinstellingen zo hebt aangepast dat deze cookies weigert, kan onze service cookies gebruiken. Webbakens. Bepaalde delen van onze service en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan als webbakens (ook wel clear gifs, pixel tags en single-pixel gifs genoemd) waarmee het bedrijf bijvoorbeeld gebruikers kan tellen die die pagina's hebben bezocht of een e-mail hebben geopend en voor andere gerelateerde websitestatistieken (bijvoorbeeld het registreren van de populariteit van een bepaalde sectie en het controleren van systeem- en serverintegriteit). Cookies kunnen "Blijvende" of "Sessie"-cookies zijn. Blijvende cookies blijven op uw persoonlijke computer of mobiele apparaat staan wanneer u offline gaat, terwijl Sessiecookies worden verwijderd zodra u uw webbrowser sluit. Lees meer over cookies op de artikel van de Gratis Privacybeleid website. We gebruiken zowel Sessie- als Blijvende cookies voor de hieronder beschreven doeleinden: Noodzakelijke / Essentiële Cookies Type: Sessiecookies Beheerd door: Ons Doel: Deze cookies zijn essentieel om u diensten te verlenen die via de website beschikbaar zijn en om u in staat te stellen sommige van de functies te gebruiken. Ze helpen bij het authenticeren van gebruikers en het voorkomen van frauduleus gebruik van gebruikersaccounts. Zonder deze cookies kunnen de diensten die u heeft gevraagd niet worden verstrekt, en we gebruiken deze cookies alleen om u die diensten te bieden. Cookiesbeleid / Toestemmingscookies Type: Blijvende cookies Beheerd door: Ons Doel: Deze cookies identificeren of gebruikers de toestemming voor het gebruik van cookies op de website hebben geaccepteerd. Functionaliteitscookies Type: Blijvende cookies Beheerd door: Ons Doel: Deze cookies stellen ons in staat om keuzes te onthouden die u maakt bij het gebruik van de website, zoals het onthouden van uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze cookies is om u een meer persoonlijke ervaring te bieden en te voorkomen dat u elke keer dat u de website gebruikt uw voorkeuren opnieuw moet invoeren. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken en uw keuzes met betrekking tot cookies, bezoek alstublieft ons Cookiesbeleid of het Cookiesgedeelte van ons Privacybeleid. Gebruik van Uw Persoonlijke Gegevens Het Bedrijf kan Persoonlijke Gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden: Het verlenen en onderhouden van onze service, inclusief het monitoren van het gebruik van onze service. Beheer van uw Account: het beheren van uw registratie als gebruiker van de service. De door u verstrekte persoonlijke gegevens kunnen u toegang geven tot verschillende functionaliteiten van de service die beschikbaar zijn voor geregistreerde gebruikers. Voor de uitvoering van een contract: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het koopcontract voor de producten, items of diensten die u heeft gekocht, of van enig ander contract met ons via de service. Contact met u opnemen: Om contact met u op te nemen via e-mail, telefoongesprekken, sms-berichten of andere equivalenten van elektronische communicatie, zoals pushmeldingen van een mobiele applicatie over updates of informatieve communicatie met betrekking tot de functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, inclusief beveiligingsupdates wanneer dit nodig of redelijk is voor de uitvoering ervan. U voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met die welke u al heeft gekocht of heeft gevraagd, tenzij u ervoor heeft gekozen om dergelijke informatie niet te ontvangen. Beheer van uw verzoeken: Uw verzoeken aan ons bijwonen en beheren. Voor zakelijke overdrachten: We kunnen uw informatie gebruiken om een fusie, verkoop van bedrijfsmiddelen, financiering of overname van ons gehele bedrijf of een deel ervan te evalueren of uit te voeren, hetzij als lopende onderneming, hetzij als onderdeel van faillissement, liquidatie of een soortgelijke procedure, waarbij persoonlijke gegevens die wij over onze servicegebruikers hebben, worden overgedragen. Voor andere doeleinden: We kunnen uw informatie gebruiken voor andere doeleinden, zoals gegevensanalyse, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotionele campagnes en het evalueren en verbeteren van onze service, producten, diensten, marketing en uw ervaring. We kunnen uw persoonlijke informatie in de volgende situaties delen: Met Dienstverleners: We kunnen uw persoonlijke informatie delen met Dienstverleners om het gebruik van onze service te monitoren en analyseren, en om contact met u op te nemen. Voor zakelijke overdrachten: We kunnen uw persoonlijke informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsmiddelen, financiering of overname van ons gehele bedrijf of een deel ervan aan een ander bedrijf. Met Partners: We kunnen uw informatie delen met onze partners. In dat geval zullen we van die partners eisen dat zij zich houden aan dit privacybeleid. Partners omvatten ons moederbedrijf en andere dochterondernemingen, joint venture-partners of andere bedrijven die onder ons gezag vallen of die onder gemeenschappelijk gezag met ons vallen. Met zakelijke partners: We kunnen uw informatie delen met zakelijke partners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden. Met andere gebruikers: Wanneer u persoonlijke informatie deelt of anderszins interactie heeft in openbare ruimtes met andere gebruikers, kan dergelijke informatie door alle gebruikers worden bekeken en buiten het publiek worden verspreid. Met uw toestemming: We kunnen uw persoonlijke informatie voor elk ander doel openbaar maken met uw toestemming. Bewaring van Uw Persoonlijke Gegevens Het Bedrijf zal uw Persoonlijke Gegevens alleen bewaren zolang dat nodig is voor de doeleinden zoals beschreven in dit Privacybeleid. We zullen uw Persoonlijke Gegevens behouden en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetten), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleidsregels te handhaven. Het Bedrijf zal ook Gebruiksgegevens bewaren voor interne analyse. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of om de functionaliteit van onze service te verbeteren, of wanneer we wettelijk verplicht zijn om deze gegevens gedurende langere perioden te bewaren. Overdracht van Uw Persoonlijke Gegevens Uw informatie, inclusief Persoonlijke Gegevens, wordt verwerkt op de operationele kantoren van het Bedrijf en op andere plaatsen waar de betrokken partijen zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgedragen aan - en wordt onderhouden op - computers buiten uw staat, provincie, land of ander overheidsgebied waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van die in uw rechtsgebied. Uw toestemming voor dit Privacybeleid gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie vertegenwoordigt uw akkoord met die overdracht. Het Bedrijf zal alle redelijk noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld, en geen overdracht van uw Persoonlijke Gegevens zal plaatsvinden naar een organisatie of een land tenzij er adequate controles aanwezig zijn, inclusief de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie. Verwijdering van Uw Persoonlijke Gegevens U heeft het recht om de Persoonlijke Gegevens die we over u hebben verzameld te verwijderen of te verzoeken dat we helpen bij het verwijderen ervan. Onze service kan u de mogelijkheid bieden om bepaalde informatie over u vanuit de service te verwijderen. U kunt uw informatie op elk moment bijwerken, wijzigen of verwijderen door in te loggen op uw Account, als u er een heeft, en de sectie accountinstellingen te bezoeken waarmee u uw persoonlijke informatie kunt beheren. U kunt ook contact met ons opnemen om toegang te vragen tot, correctie van, of verwijdering van alle persoonlijke informatie die u aan ons heeft verstrekt. Houd er echter rekening mee dat we bepaalde informatie moeten behouden wanneer we een wettelijke verplichting of juridische basis hebben om dit te doen. Bekendmaking van Uw Persoonlijke Gegevens Zakelijke Transacties Als het Bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw Persoonlijke Gegevens worden overgedragen. We zullen u op de hoogte stellen voordat uw Persoonlijke Gegevens worden overgedragen en worden onderworpen aan een ander privacybeleid. Juridische Vereisten Het Bedrijf kan uw Persoonlijke Gegevens bekendmaken indien het te goeder trouw de mening is toegedaan dat een dergelijke actie noodzakelijk is: Om te voldoen aan een wettelijke verplichting Om de rechten of eigendommen van het Bedrijf te beschermen en te verdedigen Om mogelijke misstanden te voorkomen of te onderzoeken in verband met de Service Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Service of het publiek te beschermen Ter bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid Beveiliging van Uw Persoonlijke Gegevens De veiligheid van uw Persoonlijke Gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van verzending via het internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonlijke Gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen. Links naar Andere Websites Onze service kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van derden klikt, wordt u naar de site van die derde partij geleid. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te lezen. We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. Wijzigingen in dit Privacybeleid We kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen. We zullen u via e-mail en/of een duidelijke kennisgeving op onze service op de hoogte brengen voordat de wijziging van kracht wordt en de "Laatst bijgewerkt" datum bovenaan dit Privacybeleid bijwerken. U wordt aangeraden om dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst. Contact met Ons opnemen Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: Per e-mail: via het adres xerosradio@outlook.com.